รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

P-TOUCH PC

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows:
    Brother จัดหาซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก Microsoft ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์เหล่านี้อีกต่อไป การสนับสนุนของ Brother สำหรับซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะสิ้นสุดลง