ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
20/07/2021
(03)
ดาวน์โหลด
(0.41MB)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
20/07/2021
(02)
ดาวน์โหลด
(0.61MB)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
22/09/2021
(03)
ดาวน์โหลด
(0.28MB)
PDF
MFi Compatible List
(ภาษาอังกฤษ)
รายชื่ออุปกรณ์ของ Apple ที่สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์นี้ได้
15/09/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(0.12MB)
PDF
MFi Compatible List
(สำหรับหมายเลขประจำเครื่องที่มีตัวอักษร A)

(ภาษาอังกฤษ)
รายชื่ออุปกรณ์ของ Apple ที่สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์นี้ได้
23/03/2023
(01)
ดาวน์โหลด
(0.45MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม