ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
16/02/2022
(02)
ดาวน์โหลด
(4.69MB)
HTML (ดู)
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน
16/02/2022
(02)
ดู
(-)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
17/03/2022
(04)
ดาวน์โหลด
(0.81MB)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
22/03/2019
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.11MB)
PDF
SAP® Device Types for Brother Label Printers
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ
15/06/2023
(09)
ดาวน์โหลด
(6.26MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
01/06/2022
(1.02)
ดาวน์โหลด
(1.13MB)
PDF
ESC/ P คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P
09/12/2022
(3.03)
ดาวน์โหลด
(1.17MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
09/12/2022
(3.03)
ดาวน์โหลด
(1.75MB)
PDF
ขนาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวขนาดผลิตภัณฑ์
30/06/2021
(01)
ดาวน์โหลด
(0.56MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English12/01/2022
(04)
0.79
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )12/01/2022
(04)
0.71
MB
ดาวน์โหลด