ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการใช้งาน
 
15/09/2020
(02)
ดาวน์โหลด
(14.39MB)
PDF
คู่มือสำหรับการควิ้ลท์ขั้นพื้นฐาน
 
01/09/2015
(02)
ดาวน์โหลด
(3.71MB)
PDF
คู่มือการติดตั้งเน็ทเวิร์คแบบไร้สาย
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อให้ท่านสามารถใช้เน็ทเวิร์คแบบไร้สายในการส่งข้อมูลที่สร้างใน CanvasWorkspace ไปยังเครื่องตัด เช่นเดียวกับบันทึกข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขไว้แล้วบนตัวเครื่องไปยัง CanvasWorkspace
07/08/2020
(02)
ดาวน์โหลด
(1.50MB)
คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น
 
27/07/2020
(03)
ดาวน์โหลด
(1.68MB)
รายการรูปแบบ

รายการรูปแบบ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
รายการรูปแบบ
 
29/08/2020
(02)
ดาวน์โหลด
(26.86MB)
การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือน

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง
 
12/02/2020
(01)
ดาวน์โหลด
(2.84MB)
PDF
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานที่ได้รับการอัพเดทของเวอร์ชั่น 1.3
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท
29/08/2020
(02)
ดาวน์โหลด
(0.98MB)
PDF
Notification about the updated operational features of version 1.5
Information about the updated operational features
05/08/2020
(01)
ดาวน์โหลด
(6.10MB)
ภาคผนวก

ภาคผนวก

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำสำคัญเพื่อความปลอดภัย: กรุณาอ่านเอกสารนี้ก่อนจะใช้งานเครื่อง
02/04/2021
(02)
ดาวน์โหลด
(2.89MB)
PDF
Open Source Licensing Remarks
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ โปรดอ่าน Open Source Licensing Remarks ก่อนทำการดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์
09/08/2018
(01)
ดาวน์โหลด
(0.05MB)
PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขของลายปักที่มากับเครื่อง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานลายปักที่มากับเครื่อง
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของลายปักที่มากับเครื่องก่อนจะใช้งานเครื่อง
01/11/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(0.06MB)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
รายการความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ USB
เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ฟที่เข้ากันได้กับตัวเครื่อง
24/08/2021
(21.08)
ดาวน์โหลด
(0.11MB)
PDF
คำแนะนำสำหรับเริ่มต้นใช้งาน
เอกสารนี้ให้คำแนะนำเพื่อคุณจะสามารถสร้าง “งานเริ่มต้น” โดยใช้เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้มาด้วย
20/05/2020
(03)
ดาวน์โหลด
(7.17MB)
คู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เสริม

คู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เสริม

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการใช้งานสำหรับชุดเริ่มต้นใช้งานคริสตัล
 
24/08/2018
(01)
ดาวน์โหลด
(0.98MB)
PDF
คู่มือการใช้งานสำหรับชุดเริ่มต้นใช้งานสติ๊กเกอร์แบบพิมพ์ได้
 
24/08/2018
(01)
ดาวน์โหลด
(2.48MB)
PDF
คู่มือการใช้งานสำหรับชุดตัวปั๊มเบื้องต้น
 
24/08/2018
(01)
ดาวน์โหลด
(0.51MB)
PDF
คู่มือการใช้งานสำหรับชุดเริ่มต้นการสร้างลายนูน
 
24/08/2018
(01)
ดาวน์โหลด
(1.36MB)
PDF
คู่มือการใช้งานสำหรับชุดเริ่มต้นงานลงฟอยล์
 
24/08/2018
(01)
ดาวน์โหลด
(1.11MB)
PDF
คู่มือการใช้งานสำหรับตัวป้อนลูกกลิ้ง
 
14/09/2018
(02)
ดาวน์โหลด
(2.01MB)
PDF
Instruction Manual for Vinyl Auto Blade Kit
 
05/08/2020
(01)
ดาวน์โหลด
(1.38MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม