คู่มือ

ปิด

SDX1200

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:27/09/2022
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:14.37MB

 

วันที่อัพเดท:01/09/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:3.71MB

 

วันที่อัพเดท:27/09/2022
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:1.46MB

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อให้ท่านสามารถใช้เน็ทเวิร์คแบบไร้สายในการส่งข้อมูลที่สร้างใน CanvasWorkspace ไปยังเครื่องตัด เช่นเดียวกับบันทึกข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขไว้แล้วบนตัวเครื่องไปยัง CanvasWorkspace

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

วันที่อัพเดท:27/07/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:1.68MB

 

รายการรูปแบบ

วันที่อัพเดท:29/08/2020
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:26.86MB

 

การแจ้งเตือน

วันที่อัพเดท:29/08/2020
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.98MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท

วันที่อัพเดท:05/08/2020
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:6.10MB

Information about the updated operational features

คู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เสริม

วันที่อัพเดท:24/08/2018
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.51MB

 

วันที่อัพเดท:14/09/2018
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:2.01MB

 

วันที่อัพเดท:05/08/2020
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:1.38MB

 

วันที่อัพเดท:05/08/2021
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.02MB

 

ภาคผนวก

วันที่อัพเดท:02/04/2021
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:2.89MB

คำแนะนำสำคัญเพื่อความปลอดภัย: กรุณาอ่านเอกสารนี้ก่อนจะใช้งานเครื่อง

วันที่อัพเดท:01/11/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.06MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานลายปักที่มากับเครื่อง
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของลายปักที่มากับเครื่องก่อนจะใช้งานเครื่อง

วันที่อัพเดท:09/08/2018
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.05MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ โปรดอ่าน Open Source Licensing Remarks ก่อนทำการดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:24/08/2021
เวอร์ชั่น:21.08
ขนาด:0.11MB

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ฟที่เข้ากันได้กับตัวเครื่อง

วันที่อัพเดท:20/05/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:7.17MB

เอกสารนี้ให้คำแนะนำเพื่อคุณจะสามารถสร้าง “งานเริ่มต้น” โดยใช้เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้มาด้วย

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม