ADS-2800W

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิด Remote Setup ขึ้นมา
 2. (สำหรับผู้ใช้งาน Windows XP, Windows Vista®, and Windows® 7)
  คลิก Start, (All) Programs, Brother, ADS-XXXXX ( XXXXX คือชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ) Remote Setup

  (สำหรับผู้ใช้งาน Windows 8 หรือ สูงกว่า)

  คลิก Brother Utilities จากนั้นคลิกในรายการแบบดึงลงเพื่อเลือกชื่อรุ่นของคุณ (ในกรณีที่ไม่ได้เลือกไว้) คลิก Tools ในช่องรายการทางฝั่งซ้าย   จากนั้นคลิก Remote Setup

   

  (สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh)
  ดับเบิลคลิกไอคอน Remote Setup ซึ่งตั้งอยู่ใน  Macintosh HD/Applications/Brother หรือ Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities
   
 3. เลือก Machine Info ในแผงรายการของโฟลเดอร์ จากนั้นตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
  ตัวอักษรที่อยู่ใกล้กับคำว่า Main ROM Version คือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-1100W, ADS-2100, ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3600W

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น