MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

สีของงานพิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

The color of your printouts is not what you expected


ตรวจสอบตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

 1. เพื่อปรับปรุงความเข้มของสีให้ดีขึ้น ให้ทำการปรับแต่งค่าสีโดยใช้หน้าจอสัมผัส/แผงควบคุมเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการปรับแต่งค่าสี (calibration)
 2. เพื่อความคมชัดสามารถปรับตำแหน่งการพิมพ์ของแต่ละสี โดยการลงทะเบียนสีอัตโนมัติจากหน้าจอสัมผัส/แผงควบคุม
  คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการลงทะเบียนสีอัตโนมัติ 
 3. ตรวจสอบโหมดประหยัดผงหมึก Toner Save ปิดใช้งาน ที่หน้าจอสัมผัส/แผงควบคุม/ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 4. หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี  ให้นำเครื่องหมายออกที่ Improve Gray Color ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 5. หากคุณภาพการพิมพ์ในส่วนสีดำไม่เป็นตามที่คุณคาดหวัง ให้เลือกในกล่องตัวเลือกของ Enhance Black Printing ที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 6. ตรวจสอบสีที่เป็นปัญหาของคุณภาพการพิมพ์นี้ และเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่

  เพื่อระบุว่าสีใดของตลับผงหมึก (โทนเนอร์)  ที่เป็นปัญหาของคุณภาพการพิมพ์และต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ของสีนั้น ทำตามขั้นตอนต่างๆที่ระบุด้านล่างนี้

   

  1. คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์ตารางระบุสี [ขนาด 345KB/ PDF]
  2. เปรียบเทียบเอกสารของคุณกับตารางระบุสีที่พิมพ์ออกมาเพื่อระบุหาสีที่เป็นปัญหาของคุณภาพการพิมพ์
  3. เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่ของสีนั้น  คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)  
 7. เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่  คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) 
   

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, HL-L8250CDN, HL-L8260CDN, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น