MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Paper Tray #1 not detected/ Paper Tray #2 not detected  (ไม่สามารถตรวจจับถาดกระดาษที่ #1 และ #2 ได้)

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความนี้ จะมีอยู่ 2 กรณีที่เป็นสาเหตุของปัญหา ปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกรณีของคุณ

 

กรณีที่ 1: ใส่ถาดป้อนกระดาษเข้าไปในตัวเครื่องไม่สนิท

ค่อยๆ ดันถาดป้อนกระดาษกลับเข้าไปในตัวเครื่องจนสุด

 

กรณีที่ 2: อาจมีกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมขัดขวางอยู่ ทำให้ถาดกระดาษถูกติดตั้งไม่สมบูรณ์

ดึงถาดกระดาษออกจากตัวเครื่อง และนำกระดาษที่ติดอยู่หรือวัตถุแปลกปลอมออกจากตัวเครื่อง

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการนำกระดาษที่ติดอยู่ออก

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น