ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ท

หัวพิมพ์
ขาวดำ

Piezo ที่มี 420 หัวฉีด × 1

สี

Piezo ที่มี 420 หัวฉีด × 3

ความจุของหน่วยความจำ
 • MFC-J3530DW

  128 MB

 • MFC-J3930DW

  256 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) *1
 • MFC-J3530DW

  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส สี TFT 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)

 • MFC-J3930DW

  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส สี TFT 3.7 นิ้ว (93.4 มม.)

แหล่งพลังงาน

AC 100 ถึง 120 V 50/60 Hz (ไต้หวัน)

AC 220 ถึง 240V 50/60Hz (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

การใช้พลังงาน *2

 • MFC-J3530DW

  การทำสำเนา *3: ประมาณ 27 W

  พร้อม *4: ประมาณ 6.0 W

  พัก *4: ประมาณ 1.6 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

 • MFC-J3930DW (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

  การทำสำเนา *6: ประมาณ 29 W

  พร้อม *4: ประมาณ 6.5 W

  พัก *4: ประมาณ 1.7 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

 • MFC-J3930DW (ไต้หวัน)

  การทำสำเนา *6: ประมาณ 28 W

  พร้อม *4: ประมาณ 5.5 W

  พัก *4: ประมาณ 1.6 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

ขนาด
 • MFC-J3530DW

 • MFC-J3930DW

น้ำหนัก
 • MFC-J3530DW

  19.6 กก.

 • MFC-J3930DW (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

  23.6 กก.

 • MFC-J3930DW (ไต้หวัน)

  23.4 กก.

ระดับเสียงรบกวน
ความดันเสียง
ปฏิบัติการ

50 dB(A) (โดยประมาณ) *7

อุณหภูมิ
ปฏิบัติการ

10 ถึง 35 °C

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 33 °C

ความชื้น
ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

สูงสุด 50 หน้า *8

กระดาษ: 80 แกรม

*1
วัดตามแนวทแยงมุม
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
*3
เมื่อใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ), การพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์ ISO/IEC 24712
*4
วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
*5
แม้กระทั่งขณะที่เครื่องปิดอยู่ เครื่องก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อทำการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ จากนั้นเครื่องจะปิดเอง
*6
เมื่อใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ), การพิมพ์และการสแกนแบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์ ISO/IEC 24712
*7
เสียงรบกวนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพิมพ์
*8
MFC-J3530DW: สูงสุด 30 หน้าเมื่อทำสำเนาด้วยฟังก์ชันจัดเรียง

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร
ความกว้างของ ADF

105 ถึง 297 มม.

ความยาว ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) *1

148 ถึง 431.8 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 297 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 431.8 มม.

*1
สูงสุด 900 มม. เมื่อใช้ฟังก์ชันกระดาษยาว

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ
ถาดบรรจุกระดาษ #1
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ถาดบรรจุกระดาษ #2

(MFC-J3930DW)

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray) *3

(MFC-J3930DW)

ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

(MFC-J3530DW)
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

สูงสุด 1 แผ่น

กระดาษออก *1
 • สูงสุดขนาด A4/Letter

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

 • ใหญ่กว่าขนาด A4/Letter

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

*1
สำหรับกระดาษเคลือบมัน ให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเปื้อน
*2
กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น
*3
เราขอแนะนำให้ใช้ถาดอเนกประสงค์สำหรับกระดาษเคลือบมัน

ข้อกำหนดแฟกซ์

ความเข้ากันได้
 • ITU-T Super Group 3

ความเร็วโมเด็ม
 • ถอยกลับอัตโนมัติ: 33,600 bps

ความกว้างการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

288 มม. (A3)

ความกว้างและความยาวการสแกน

(เอกสารสองด้าน)

(MFC-J3930DW)

ความกว้าง: 288 มม. (A3) (ADF)

ความยาว: 425.8 มม. (ADF)

ความกว้างการพิมพ์

291 มม. (A3)

ระดับสีเทา

ขาวดำ: 8 บิต (256 ระดับ)

สี: 24 บิต (8 บิตต่อสี/ 256 ระดับ)

ความละเอียด

(แนวนอน)

203 dpi

ความละเอียด

(แนวตั้ง)

มาตรฐาน:

98 dpi (ขาวดำ)

196 dpi (สี)

ละเอียด:

196 dpi (ขาวดำ)

196 dpi (สี)

ละเอียดพิเศษ:

392 dpi (ขาวดำ)

ภาพถ่าย:

196 dpi (ขาวดำ)

สมุดที่อยู่

100 ชื่อ × 2 หมายเลข หรือที่อยู่อีเมล์ *1

กลุ่ม

สูงสุด 6

การกระจายข้อมูล

250 (200 สมุดที่อยู่/50 การต่อสายด้วยตนเอง)

การโทรซ้ำอัตโนมัติ

3 ครั้งทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ

สูงสุด 200 หน้า *2

การรับเมื่อกระดาษหมด

สูงสุด 200 หน้า *2

*1
ที่อยู่อีเมล์สามารถใช้ได้หลังจากดาวน์โหลด Internet Fax (I-Fax) แล้ว
*2
“หน้า” อ้างอิงถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR)

ข้อกำหนดสำเนา

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

ความกว้างสำเนา

291 มม. *1

สำเนาหลายชุด

ซ้อน/เรียงได้สูงสุด 99 หน้า

เพิ่มขนาด/ลดขนาด

25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด

พิมพ์ได้สูงสุด 1200 × 4800 dpi

2 ด้าน
ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter

*1
เมื่อทำสำเนาบนกระดาษขนาด A3

ข้อกำหนดของ USB Flash Drive

สื่อที่เข้ากันได้

USB Flash drive *1

การพิมพ์ JPEG
ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 4800 dpi

ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A3, Ledger, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.)

รูปแบบไฟล์

JPEG (ไม่สนับสนุนฟอร์แมต Progressive JPEG)

สแกนไปยังสื่อ
รูปแบบไฟล์

JPEG, PDF (สี, สีเทา)

TIFF, PDF (ขาวดำ)

*1
ไม่รวม USB Flash drive USB 2.0 ความเร็ว Full-Speed มาตรฐานหน่วยเก็บมวลสูงของ USB สูงสุด 256 GB รูปแบบที่รองรับ: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

ใช่

(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)

(OS X v10.9.5 / 10.10.x /10.11.x)

สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA

ใช่

(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)

สอดคล้องกับข้อกำหนด ICA

ใช่ (OS X v10.9.5 / 10.10.x /10.11.x)

ความลึกของสี

การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

Greyscale (ภาพสีเทา)

การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด

สูงสุด 19200 × 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง) *1

สูงสุด 1200 × 2400 dpi (ออปติคอล) (จากกระจกสแกนเนอร์)

สูงสุด 600 × 600 dpi (ออปติคอล) (จาก ADF)

ความกว้างและความยาวการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

(กระจกสแกนเนอร์)

ความกว้าง: สูงสุด 295 มม.

ความยาว: สูงสุด 429.8 มม.

(ADF)

ความกว้าง: สูงสุด 295 มม.

ความยาว: สูงสุด 429.8 มม.

ความกว้างและความยาวการสแกน

(เอกสารสองด้าน)

(MFC-J3930DW)

ความกว้าง: สูงสุด 295 มม. (ADF)

ความยาว: สูงสุด 429.8 มม. (ADF)

*1
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows Vista, Windows 7 , Windows 8 และ Windows 10 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของสแกนเนอร์)

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 4800 dpi

ความกว้างในการพิมพ์ *1

291 มม. [297 มม. (ไร้ขอบ)] *2

ไร้ขอบ

A4, Letter, A3, Ledger, A6, ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 x 20 ซม.)

2 ด้านอัตโนมัติ
ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *3

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS)

ความเร็วในการพิมพ์

สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด เข้าไปที่ www.brother.com

*1
เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาด A3
*2
เมื่อคุณลักษณะไร้ขอบถูกตั้งค่าเป็นเปิด
*3
กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร

LAN

ใช้สายอีเทอร์เน็ต UTP category 5 ขึ้นไป

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โครงสร้างพื้นฐาน)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

(MFC-J3930DW)

ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

ข้อกำหนดเครือข่าย

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย, การสแกนผ่านเครือข่าย, ส่ง PC-Fax, รับ PC-Fax (เฉพาะ Windows ) และการตั้งค่าระยะไกล

ซอฟต์แวร์ BRAdmin Light Network Management (เฉพาะ Windows ) ของ Brother สามารถดาวน์โหลดได้จาก Brother Solutions Center

(Windows) ถ้าคุณต้องการการจัดการเครื่องพิมพ์ขั้นสูง ให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Brother BRAdmin Professional เวอร์ชั่นล่าสุด ไปยังหน้า
ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

อรรถประโยชน์สนับสนุนการตั้งค่าแบบไร้สาย WPS

ใช่

*1
Wi-Fi Direct รองรับ WPA2-PSK (AES) เท่านั้น