รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

P-TOUCH PC

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
Mac ข้อมูลสำหรับเครื่อง Mac
Windows ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ Windows

การเริ่มต้นการใช้งาน

การใช้งานอย่างง่าย