PDS-6000

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่อง เช่น เครื่องหยุดค้าง, ไม่มีการตอบสนอง, เสียงเตือนข้อผิดพลาด

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา