PDS-6000

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
สแกนเนอร์ / Scan Key Tool วิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนจากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา