PDS-6000

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถสแกน (ผ่าน USB / Parallel) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนผ่านการเชื่อมต่อแบบ local (USB หรือ Parallel)
ปัญหาคุณภาพการสแกน การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการสแกน
ปัญหาการสแกนทั่วไป การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรคในการสแกน เช่น ความเร็วในการสแกนต่ำ, เสียงดังรบกวนในการสแกน และผลลัพธ์การสแกนที่ไม่คาดคิด
การตั้งค่าการสแกน / การจัดการ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งค่าการสแกนโดยใช้แผงควบคุมบนตัวเครื่องหรือไดร์เวอร์/ซอฟต์แวร์ และการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (administrators)
คำแนะนำสำหรับการสแกน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสแกน

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา