รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-8100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
เน็ทเวิร์คขั้นสูง การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการและการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์หลายเครื่องที่อยู่ในเน็ทเวิร์ค
ปัญหาการตั้งค่าเน็ทเวิร์คแบบใช้สาย การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการตั้งค่าบนเน็ทเวิร์คแบบใช้สาย
การตั้งค่าเน็ทเวิร์คแบบใช้สาย ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งค่าเน็ทเวิร์คแบบใช้สาย

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

การติดตั้ง / การตั้งค่า