รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-8100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถพิมพ์ (ผ่านเน็ทเวิร์ค) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิมพ์ผ่านเน็ทเวิร์ค
การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา