รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

ภาษา

คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
Quick Setup Guide (MFC-5200C, MFC-890)
For the installation of the product.
09/12/2005
(A)
ดาวน์โหลด
(0.31MB)
PDF
Quick Setup Guide/ Network Setup Guide (FAX-4750e, FAX-5750e, MFC-9660, MFC-9700, MFC-9800, MFC-9880)
For the installation of the product.
09/12/2002
(A)
ดาวน์โหลด
(0.44MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม