TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ ขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาเครื่องพิมพ์
แหล่งจ่ายไฟ ขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ
ขั้นตอนการรีเซ็ต ข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์หรือการตั้งค่า
การใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง