TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
คุณภาพการพิมพ์ ขั้นตอนวิธีการสำหรับการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
สื่อ แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Labels หรือสื่ออื่น ๆ
ฐานข้อมูล ขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาการพิมพ์ฐานข้อมูล
Add-ins ขั้นตอนวิธีการสำหรับเพิ่มปัญหาในการพิมพ์งาน
บาร์โค้ด ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างป้ายกำกับที่มีบาร์โค้ด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขั้นตอนวิธีการสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไข layouts