TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
คุณภาพการพิมพ์ / การตั้งค่าการพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
การพิมพ์แบบ Distributed (เฉพาะWindows) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์แบบกระจายซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิมพ์ฉลากจำนวนมาก การพิมพ์สามารถจัดจำหน่ายระหว่างเครื่องพิมพ์ฉลากหลาย ๆ เครื่องและขณะที่พิมพ์พร้อมกันเวลาพิมพ์ทั้งหมดจะลดลง
บาร์โค้ด ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Labels ที่มีบาร์โค้ด