PT-1260

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Kan ikke skrive ut Løsninger på problemer med utskriftsproblemer.
Utskriftskvalitet/Utskriftsinnstillinger Løsninger for å forbedre utskriftskvaliteten.
Redusere tapemarger Løsninger for å redusere tapemarger.
Kan ikke kutte Løsninger for kutterproblemer.
Papir/Tape/Etikettstans Løsninger for problemer med papir/tape/etikettstopp.

Enkle oppgaver

Feilsøking