Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

PT-1260

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Tilbakestillingsprosedyre Hvordan man tilbakestiller skriveren eller skriverinnstillingene.
Strømforsyning Informasjon om strømtilførsel
Arbeidsmåte Informasjon om bruk av maskinen

Enkle oppgaver