Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

PT-1260

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Feilmeldinger på maskinskjermen Løsninger på feilmeldinger som vises på maskinskjermen (LCD-skjermen).

Enkle oppgaver

Feilsøking