PDS-5000F

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Проблем на устройството Решения за механични проблеми, като например блокиране на устройството, липса на отговор, звуков сигнал

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка