PDS-5000F

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Не може да се сканира (през USB / паралелен порт) Решения за проблеми, свързани със сканирането през локална връзка (USB или паралелен порт)
Проблеми с качеството на сканиране Решения на проблеми, свързани с качеството на сканиране
Общи проблеми на сканирането Решения за трудности при сканиране, като например ниска скорост на сканиране, шум при сканиране и неочаквани резултати при сканиране
Настройки / Управление на сканирането Информация как да извършим настройки на сканирането, използвайки панела на устройството или драйвер/софтуер, както и управление на сканирането за администратори
Съвети при сканиране Полезна информация за сканирането

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка