PDS-5000F

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Съобщение за грешка на дисплея на устройството Решения за съобщенията, показвани на дисплея на устройството (LCD)
Съобщение за грешка на компютъра Решения за съобщенията, показвани на компютъра (PC)

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка