MFC-9320CW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Не може да се изпрати факс Решения за проблеми, свързани с изпращането на факс
Не може да се получи факс Решения за проблеми, свързани с получаването на факс
Проблеми с качеството на факса Решения на проблеми, свързани с качеството на факса
Общи проблеми с факса Решения за трудности, свързани с използването на факса, като например неочаквани резултати при изпращане/получаване на факс
Изпращане на факс Информация как да изпратим факс
Получаване на факс Информация как да получим факс
Изпращане на факс от компютъра (PC-Fax) Информация как да изпратим факс от компютъра
Получаване на факс с компютъра (PC-Fax) Информация как да получим факс с компютъра
Настройки / Управление на факса Информация как да извършим настройки на факса, използвайки панела на устройството или софтуер, както и управление на факса за администратори
Съвети за използване на факса Полезна информация за използването на факса