MFC-9320CW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Не може да се отпечата (през мрежата) Решения за проблеми, свързани с печатането в мрежа
Не може да се отпечата (през USB / паралелен порт) Решения за проблеми, свързани с печатането през локална връзка (USB или паралелен порт)
Не може да се отпечата (през мобилно устройство) Решения за проблеми, свързани с печатането от мобилни устройства
Проблем с качеството на печат Решения на проблеми, свързани с качеството на печат
Общи проблеми с печатането Решения за трудности при печатане, като например ниска скорост на печат, шум при отпечатване и неочаквани резултати на разпечатаното
Отпечатване от компютъра (Windows) Информация как да отпечатваме от компютър с Windows
Отпечатване от компютър (Macintosh) Информация как да отпечатваме от компютър Macintosh
Отпечатване от мобилно устройство Информация как да отпечатваме от мобилни устройства
Отпечатване директно от устройството Информация как да отпечатваме директно от карта с памет или от USB устройство с флаш памет
Настройки / Управление на печата Информация как да извършим настройки на печата, използвайки панела на устройството или драйвер/софтуер, както и управление на отпечатването за администратори
Съвети за отпечатване Полезна информация за отпечатването