MFC-9320CW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Принтер Решения за проблеми, свързани с отпечатване от компютър с Linux
Скенер / Scan Key Tool Решения за проблеми, свързани със сканирането от компютър с Linux
PC-FAX / Fax-modem Решения за проблеми, свързани с изпращане на факс от компютър с Linux