HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Поддръжка за Windows Информация за съвместимост с операционните системи Windows и с драйвери/софтуер
Поддръжка за Macintosh Информация за съвместимост с операционните системи Macintosh и с драйвери/софтуер

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка

Други