HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Не може да се отпечата (през USB / паралелен порт) Решения за проблеми, свързани с печатането през локална връзка (USB или паралелен порт)
Не може да се отпечата (през мобилно устройство) Решения за проблеми, свързани с печатането от мобилни устройства
Проблем с качеството на печат Решения на проблеми, свързани с качеството на печат
Общи проблеми с печатането Решения за трудности при печатане, като например ниска скорост на печат, шум при отпечатване и неочаквани резултати на разпечатаното
Отпечатване от компютъра (Windows) Информация как да отпечатваме от компютър с Windows
Отпечатване от компютър (Macintosh) Информация как да отпечатваме от компютър Macintosh
Отпечатване от мобилно устройство Информация как да отпечатваме от мобилни устройства
Настройки / Управление на печата Информация как да извършим настройки на печата, използвайки панела на устройството или драйвер/софтуер, както и управление на отпечатването за администратори
Съвети за отпечатване Полезна информация за отпечатването