HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Инсталиране / Настройки на устройството Информация как да извършим инсталацията/настройките, както и решения при трудности
Работа с хартия Информация относно подаването на хартия/други настройки и решения при трудности
Видео ЧЗВ Видео указания за първоначалната инсталация

Инсталиране / Настройки

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка