ดาวน์โหลด

Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)

Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 1ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อคำอธิบายภาษาวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ขนาด
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)
นี่คืออินเทอร์แอคทีฟวิซาร์ดที่ช่วยในการสร้างและใช้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ที่เชื่อมต่อแบบ Local หรือเชื่อมต่อผ่านเน็ทเวิร์ค
ภาษาไทย27/05/2020
(1.44.21)
36.91
MB
ประวัติอัพเดท
เวอร์ชั่น 1.44.21

เวอร์ชั่น 1.44.20

เวอร์ชั่น 1.44.17

เวอร์ชั่น 1.44.16

เวอร์ชั่น 1.44.15
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit)

รุ่นที่เข้ากันได้

DCP-L5600DN, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-5450DN, HL-6180DW, HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW

ขั้นตอนที่ 2โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด

ข้อควรทราบก่อนดาวน์โหลด
 
  • ขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการของท่าน
  • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ (Administrator)
  • สร้างโฟลเดอร์ัชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์[hard disk drive]ของท่าน เพื่อใช้เป็นที่บันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา หรืออื่นๆ C:\brodnt

ขั้นตอนที่ 3โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน (EULA)

ยอมรับข้อตกลงใน EULA และดาวน์โหลด