วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-2460 TN-2460
  • มาตรฐาน
  • ประมาณ 1200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
TN-2480TN-2480
  • ความจุสูง
  • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752