วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-2460
TN-2460
  • มาตรฐาน
  • ประมาณ 1200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
TN-2480
TN-2480
  • ความจุสูง
  • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม