วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SA563 / TS7 / TS7APSA563 / TS7 / TS7AP
  • ฐานวางหลอดด้ายขนาดใหญ่
    ใช้สำหรับวางหลอดด้ายขนาดใหญ่ 2 หลอด