วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SA563 / TS7 / TS7AP
SA563 / TS7 / TS7AP
  • ฐานวางหลอดด้ายขนาดใหญ่
    ใช้สำหรับวางหลอดด้ายขนาดใหญ่ 2 หลอด

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม