Начало > Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Използвайте този раздел за разрешаване на типични проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството. Можете сами да коригирате повечето проблеми.

ВАЖНО

За техническа помощ трябва да се обадите на отдела за обслужване на клиенти на Brother или на вашия местен дилър на Brother.

Използването на консумативи, които не са от Brother, може да се отрази на качеството на печата, на работата на хардуера и на надеждността на устройството.

image

Ако ви е необходима допълнителна помощ, посетете support.brother.com.

Първо, проверете следното:

  • Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено. imageimage Ръководство за бързо инсталиране
  • Всички предпазни материали са махнати. imageimage Ръководство за бързо инсталиране
  • Хартията е заредена правилно в тавата за хартия.
  • Интерфейсните кабели са свързани добре с устройството и компютъра или безжичната връзка е настроена както на устройството, така и на вашия компютър.
  • Съобщения за грешки и за техническа поддръжка

Ако не сте решили проблема при проверките, идентифицирайте го и след това imageimage Свързана информация

Беше ли ви полезна тази страница?