Начало > Приложение > Спецификации

Спецификации

Общи спецификации

Тип на принтера

 • LED

Метод на печат

 • Електрофотографски светодиоден принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  256 MB

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  512 MB

Дисплей на устройството

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  16 знака x 1 ред

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  2,7-инчов (67,5-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

Захранващ източник

 • от 220 V до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 960 W

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 960 W

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Приблизително 960 W

Печат *2

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 430 W при 25°C

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 520 W при 25°C

 • HL-L8240CDW

  Приблизително 560 W при 25°C

 • HL-L8230CDW

  Приблизително 560 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 310 W при 25°C

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 310 W при 25°C

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Приблизително 310 W при 25°C

Готовност *2

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 70 W при 25°C

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 70 W при 25°C

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Приблизително 70 W при 25°C

Почивка *2

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 10 W

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 10 W

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Приблизително 10 W

Дълбоко заспиване *2

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 0,5 W

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 0,4 W

 • HL-L8230CDW

  Приблизително 0,5 W

 • HL-L8240CDW

  Приблизително 0,45 W

Изключено захранване *3 *4

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Приблизително 0,04 W

 • HL-L3240CDW

  Приблизително 0,04 W

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Приблизително 0,04 W

Размери

(Типичен контурен изглед)

(HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)

image

(HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

image

Мерна единица: мм

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  * : 399

  ** : 239

  *** : 399

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  * : 399

  ** : 274

  *** : 446

Тегло (с консумативи)

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW

  14,7 кг

 • HL-L3220CWE

  14,7 кг

 • HL-L3240CDW

  15,2 кг

 • HL-L8230CDW

  16,7 кг

 • HL-L8240CDW

  16,8 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  LpAm = 46 dB (A)

 • HL-L3240CDW

  LpAm = 47 dB (A)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  LpAm = 48 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 43 dB (A)

Готовност

 • По подразбиране: безшумно *5

Сила на звука

Печат *6

Черно-бяло

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  LWAc = 6,25 B (A)

 • HL-L3240CDW

  LWAc = 6,39 B (A)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  LWAc = 6,50 B (A)

Цветна

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  LWAc = 6,17 B (A)

 • HL-L3240CDW

  LWAc = 6,47 B (A)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  LWAc = 6,58 B (A)

Печат

(Тих режим)

Черно-бяло

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  LWAc = 5,86 B (A)

 • HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  LWAc = 5,86 B (A)

Цветна

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  LWAc = 5,92 B (A)

 • HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  LWAc = 5,87 B (A)

Готовност

 • По подразбиране: безшумно *7

Температура

В работен режим

 • От 10 °C до 32,5 °C

Съхранение

 • От 0°C до 40°C

Влажност

В работен режим

 • От 20% до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • От 35% до 85% (без кондензация)

*1
Измерено по диагонал.
*2

Измерено, когато устройството е свързано чрез същата мрежова връзка като метода на тестване ENERGY STAR вер. 3.1.

*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.
*5
Ако електромоторът на вентилатора работи: LpAm = 40 dB (A)
*6
Измерено в съответствие с метода, описан в DE-UZ 219.
*7
 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  Ако електромоторът на вентилатора работи: LWAc = 4,12 B (A)

 • HL-L3240CDW

  Ако електромоторът на вентилатора работи: LWAc = 4,81 B (A)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Ако електромоторът на вентилатора работи: LWAc = 2,62 B (A)

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип на хартията

 • (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE)

  Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

 • (HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

  Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 мм), A4 Short (хартия 270 мм)

Тегло на хартията

 • (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE)

  60 до 105 г/м²

 • (HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

  60 до 163 г/м²

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Отвор за ръчно подаване

(HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)

Тип на хартията

 • (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE)

  Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

 • (HL-L3240CDW)

  Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  76,2 до 216 мм

 • Дължина:

  116 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE)

  60 до 105 г/м2

 • (HL-L3240CDW)

  60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • Един лист

Мултифункционална тава

(HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Тип на хартията

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  От 76,2 до 216 мм

 • Дължина:

  От 116 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • От 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 30 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • Плик: 3 плика до 6 мм дебелина

Тава за хартия 2

(Допълнителна)

(HL-L8240CDW)

Тип на хартията

 • Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 мм), A4 Short (хартия 270 мм)

Тегло на хартията

 • От 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Извеждане на хартията *1

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 150 листа по 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е отдолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат (HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Тип на хартията

 • Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м²

*1
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  Да

Емулация

 • PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество от клас 2400 dpi (600 x 2400)

Скорост на печат  *1

Едностранен печат *2

Черно-бяло

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  До 19 страници/минута (размер Letter)

  До 18 страници/минута (размер A4)

 • HL-L3240CDW

  До 27 страници/минута (размер Letter)

  До 26 страници/минута (размер A4)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  До 31 страници/минута (размер Letter)

  До 30 страници/минута (размер A4)

Цветна

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  До 19 страници/минута (размер Letter)

  До 18 страници/минута (размер A4)

 • HL-L3240CDW

  До 27 страници/минута (размер Letter)

  До 26 страници/минута (размер A4)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  До 31 страници/минута (размер Letter)

  До 30 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

Черно-бяло

 • HL-L3240CDW

  До 10 страни/минута (до 5 листа/минута) (размер Letter или A4)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  До 12 страни/минута (до 6 листа/минута) (размер Letter или A4)

Цветна

 • HL-L3240CDW

  До 10 страни/минута (до 5 листа/минута) (размер Letter или A4)

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  До 12 страни/минута (до 6 листа/минута) (размер Letter или A4)

Време за излизане на първата разпечатка *3

Черно-бяло

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  По-малко от 15 секунди при 23°C/230 V

 • HL-L3240CDW

  По-малко от 13,5 секунди при 23°C/230 V

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  По-малко от 12,5 секунди при 23°C/230 V

Цветна

 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE

  По-малко от 15 секунди при 23°C/230 V

 • HL-L3240CDW

  По-малко от 13,5 секунди при 23°C/230 V

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  По-малко от 12,5 секунди при 23°C/230 V

*1
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при свързване на устройството към безжична LAN мрежа.
*2
Тези скорости на печат са за едностранен печат и са измерени съгласно стандарта ISO/IEC 24734.
*3
Печат от режим на готовност и стандартна тава.

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Високоскоростен USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 метра.

LAN

 • HL-L3240CDW/HL-L8240CDW

  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T *3

Безжична LAN мрежа

 • IEEE 802.11a/b/g/n (режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC *4

 • HL-L8240CDW

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат USB концентратори от други производители.
*3
Използвайте мрежов кабел от категория 5e (или по-висока).
*4
Когато свържете външен четец на IC карти, използвайте устройство, поддържано от драйвер от HID клас.

Спецификации на функцията за директен печат

ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция се предлага за HL-L8240CDW.

Съвместимост
 • PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер за печат на устройството), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0

Интефрейс
 • Директен USB интерфейс: Отпред x1

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet (HL-L3240CDW/HL-L8240CDW)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Безжична LAN мрежа (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Безжична LAN мрежа (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)
 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), преобразуване на WINS/NetBIOS име, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, уеб услуги (Печат), CIFS клиент, SNTP клиент, Syslog

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), преобразуване на WINS/NetBIOS име, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, уеб услуги (Печат), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP, Syslog

Протоколи (IPv6)
 • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  NDP, RA, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, отговарящо устройство LLMNR, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент, Syslog

 • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  NDP, RA, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, отговарящо устройство LLMNR, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP, Syslog

Защита на мрежата (кабелна) (HL-L3240CDW/HL-L8240CDW)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

Безжично сертифициране

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA3 – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Спецификации за изискванията към компютъра

Поддържани операционни системи и софтуерни функции
Компютърна платформа и версия на операционна система Компютърен интерфейс Процесор

Място на твърдия диск, необходимо за инсталиране *1

USB *2

Кабелна LAN *3

Безжична LAN

За драйвери За приложенията

(Включително драйвери)

Операционна система Windows

Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise

Печат

32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор

50 MB

1,6 GB

Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise

64-битов (x64) процесор

Windows Server 2012

Печат

64-битов (x64) процесор

50 MB

50 MB

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

Операционна система Mac *4

macOS v11

Печат

64-битов процесор

неприложимо

500 MB

macOS v12

macOS v13

Chrome OS

Печат

неприложимо

неприложимо

неприложимо

*1

За инсталирането на софтуера е необходима интернет връзка, ако не е предоставен инсталационен компактдиск.

*2

Не се поддържат други, освен вградените USB портове.

*3
HL-L3240CDW/HL-L8240CDW
*4

Отказ от отговорност за macOS – трябва да работи с AirPrint: печатът от macOS изисква използването на AirPrint. За това устройство не са предоставени драйвери за Mac.

За най-новите актуализации на драйверите отидете на страницата Изтегляния за вашия модел на support.brother.com/downloads.

За най-новите поддържани операционни системи отидете на страницата Поддържани ОС за вашия модел на support.brother.com/os.

Всички търговски марки, наименования на марки и продукти са собственост на съответните компании.

Беше ли ви полезна тази страница?