Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma

HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) ile yazdırma sunucusu ayarlarını değiştirmek için standart web tarayıcısı kullanılabilir.
Not Not
Web Tabanlı Yönetim ile ayarları yapılandırırken internet güvenliğiniz için HTTPS protokolünü kullanmanızı öneririz. HTTPS protokolünü etkinleştirmek için, bkz. Protokol ayarlarını yapılandırma.
Web tarayıcısını kullanmak için yazdırma sunucusunun IP adresi veya düğüm adını bilmeniz gerekir.
1
Web tarayıcınızı başlatın.
2
Tarayıcınıza “http://yazıcının IP adresi/” girin. (“yazıcının IP adresi” yazıcının IP adresi veya düğüm adıdır)
Örneğin:
http://192.168.1.2/
Not Not
Bilgisayarınızdaki ana bilgisayar dosyasını düzenlediyseniz veya Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) kullanıyorsanız, yazdırma sunucusunun DNS adını da girebilirsiniz. Yazdırma sunucusu TCP/IP ve NetBIOS adlarını desteklediğinden yazdırma sunucusunun NetBIOS adını da girebilirsiniz. NetBIOS adı Ağ Yapılandırma Listesinde görülebilir. (Ağ Yapılandırma Listesinin nasıl yazdırılacağını öğrenmek için, bkz. Ağ Yapılandırma Listesini Yazdırma.) Atanan NetBIOS adı düğüm adının ilk 15 karakteridir ve varsayılan olarak kablolu ağ için “BRNxxxxxxxxxxxx” veya kablosuz ağ için “BRWxxxxxxxxxxxx” olarak görünür. (“xxxxxxxxxxxx” makinenizin MAC Adresi/Ethernet Adresi’dir.)
Macintosh kullanıcıları için, Status Monitor (Durum Monitörü) ekranında makine simgesini tıklatarak Web Tabanlı Yönetim Sistemine kolaylıkla erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, CD-ROM’daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.
3
Network Configuration (Ağ Yapılandırması)’nı tıklatın.
4
Kullanıcı adı ve şifreyi girin. Varsayılan Kullanıcı Adı “admin” ve varsayılan şifre “access”’dir.
5
OK (Tamam)’ı tıklatın.
6
Artık yazdırma sunucusu ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Not Not
Protokol ayarlarını değiştirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleştirmek için Submit (Gönder)’i tıklattıktan sonra yazıcıyı yeniden başlatın.