Protokol ayarlarını yapılandırma

Web Tabanlı Yönetim ile (web tarayıcısı) protokol veya güvenlik yöntemini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Not Not
Windows® için Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (veya daha üstü) ya da Firefox 1.0 (veya daha üstü) ve Macintosh için Safari 1.3 web tarayıcısını öneririz. Ayrıca, kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Tanımlama Bilgileri’nin daima etkin olduğundan emin olun. Web tarayıcısını kullanmak için yazdırma sunucusunun IP adresini bilmeniz gerekir.
1
Web tarayıcınızı başlatın.
2
Tarayıcınıza http://yazıcının IP adresi/’ni girin (“yazıcının IP adresi” yazıcının IP adresi veya düğüm adıdır).
Örneğin:
http://192.168.1.2/
Not Not
Bilgisayarınızdaki ana bilgisayar dosyasını düzenlediyseniz veya Etki Alanı Adı Sistemi’ni kullanıyorsanız, yazdırma sunucusunun DNS adını da girebilirsiniz.
Windows® kullanıcıları için, yazdırma sunucusu TCP/IP ve NetBIOS adlarını desteklediğinden yazdırma sunucusunun NetBIOS adını da girebilirsiniz. NetBIOS adı Ağ Yapılandırma Listesinde görülebilir. Ağ Yapılandırma Listesinin nasıl yazdırılacağını öğrenmek için, bkz. Ağ Yapılandırma Listesini Yazdırma. Atanan NetBIOS adı düğüm adının ilk 15 karakteridir ve varsayılan olarak kablolu ağ için “BRNxxxxxxxxxxxx” veya kablosuz ağ için “BRWxxxxxxxxxxxx” olarak görünür.
3
Network Configuration (Ağ Yapılandırması)’nı tıklatın.
4
Kullanıcı adı ve şifreyi girin. Varsayılan Kullanıcı Adı “admin” ve varsayılan şifre “access”’dir.
5
OK (Tamam)’ı tıklatın.
6
Configure Protocols (Protokolü Yapılandır)’ı tıklatın.
Artık protokol ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Not Not
Protokol ayarlarını değiştirirseniz, yapılandırmayı etkinleştirmek için Submit (Gönder)’i tıklattıktan sonra yazıcıyı yeniden başlatın.