E-posta bildirimi için güvenlik yöntemleri

Brother yazdırma sunucusu E-posta bildirimi için aşağıdaki güvenlik yöntemlerini desteklemektedir.
Not Not

SMTP öncesi POP (PbS)

İstemciden E-posta göndermek için kullanıcı kimliği doğrulama yöntemi. E-postayı göndermeden önce POP3 sunucusuna erişerek istemciye SMTP’yi kullanma izni verilir.

SMTP-AUTH (SMTP Kimlik Doğrulaması)

SMTP-AUTH, gönderenin kimliğinin bilinmesini sağlayan kimlik doğrulama yöntemini içermek üzere SMTP’yi (İnternet E-posta gönderme protokolü) genişletir.

APOP (Kimliği Doğrulanmış Posta Ofisi Protokolü)

APOP, istemci E-postayı aldığında şifre şifresini çözen kimlik doğrulama yöntemini içermek üzere POP3’ü (İnternet alma protokolü) genişletir.