• คุณลักษณะบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์

  • เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นในคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์นี้เท่านั้นที่เป็นภาษาไทย โปรดอ้างอิงถึงคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ภาษาอังกฤษ (Online User's Guide) เพื่อดูขั้นตอนสำหรับคุณสมบัติอื่นๆ

image ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่อดูคู่มือสำหรับพิมพ์นี้ คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง