ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ท

หัวพิมพ์
ขาวดำ

Piezo ที่มี 420 หัวฉีด × 1

สี

Piezo ที่มี 420 หัวฉีด × 3

ความจุของหน่วยความจำ
 • 128 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) *1
 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส สี TFT 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)

แหล่งพลังงาน

AC 100 ถึง 120 V 50/60 Hz (ไต้หวัน)

AC 220 ถึง 240V 50/60Hz (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

การใช้พลังงาน *2

 • MFC-T4500DW (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

  การทำสำเนา *3: ประมาณ 28 W

  พร้อม *4: ประมาณ 6.0 W

  พัก *4: ประมาณ 1.5 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

 • MFC-T4500DW (ไต้หวัน)

  การทำสำเนา *3: ประมาณ 27 W

  พร้อม *4: ประมาณ 5.0 W

  พัก *4: ประมาณ 1.4 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

ขนาด
 • MFC-T4500DW

น้ำหนัก
 • MFC-T4500DW (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

  20.5 กก.

 • MFC-T4500DW (ไต้หวัน)

  20.4 กก.

ระดับเสียงรบกวน
ความดันเสียง
ปฏิบัติการ

50 dB (A) (โดยประมาณ) *6

อุณหภูมิ
ปฏิบัติการ

10 ถึง 35 °C

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 33 °C

ความชื้น
ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

สูงสุด 50 หน้า *7

กระดาษ: 80 แกรม

*1
วัดตามแนวทแยงมุม
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
*3
เมื่อใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ), การพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์ ISO/IEC 24712
*4
วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
*5
แม้กระทั่งขณะที่เครื่องปิดอยู่ เครื่องก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อทำการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ จากนั้นเครื่องจะปิดเอง
*6
เสียงรบกวนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพิมพ์
*7
สูงสุด 30 หน้าเมื่อทำสำเนาด้วยฟังก์ชันจัดเรียง

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร
ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

105 ถึง 297 มม.

ความยาว ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) *1

148 ถึง 431.8 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 297 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 431.8 มม.

*1
สูงสุด 900 มม. เมื่อใช้ฟังก์ชันกระดาษยาว

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ
ถาดบรรจุกระดาษ #1
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP) *3

ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 × 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น

กระดาษออก *1
 • สูงสุดขนาด A4/Letter

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

 • ใหญ่กว่าขนาด A4/Letter

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

*1
สำหรับกระดาษเคลือบมัน ให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเปื้อน
*2
กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น
*3
เราขอแนะนำให้ใช้ถาดอเนกประสงค์สำหรับกระดาษเคลือบมัน

ข้อกำหนดแฟกซ์

ความเข้ากันได้
 • ITU-T Super Group 3

ความเร็วโมเด็ม
 • ถอยกลับอัตโนมัติ: 33,600 bps

ความกว้างการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

288 มม. (A3)

ความกว้างการพิมพ์

291 มม. (A3)

ระดับสีเทา

ขาวดำ: 8 บิต (256 ระดับ)

ความละเอียด

(แนวนอน)

203 dpi

ความละเอียด

(แนวตั้ง)

มาตรฐาน:

98 dpi (ขาวดำ)

ละเอียด:

196 dpi (ขาวดำ)

ละเอียดพิเศษ:

392 dpi (ขาวดำ)

ภาพถ่าย:

196 dpi (ขาวดำ)

สมุดที่อยู่

100 ชื่อ × 2 หมายเลข

กลุ่ม

สูงสุด 6

การกระจายข้อมูล

250 (200 สมุดที่อยู่/50 การต่อสายด้วยตนเอง)

การโทรซ้ำอัตโนมัติ

3 ครั้งทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ

สูงสุด 180 หน้า *1

การรับเมื่อกระดาษหมด

สูงสุด 180 หน้า *1

*1
“หน้า” อ้างอิงถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR)

ข้อกำหนดสำเนา

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

ความกว้างสำเนา

291 มม. *1

สำเนาหลายชุด

ซ้อน/เรียงได้สูงสุด 999 หน้า

เพิ่มขนาด/ลดขนาด

25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด

พิมพ์ได้สูงสุด 1200 × 4800 dpi

*1
เมื่อทำสำเนาบนกระดาษขนาด A3

ข้อกำหนดของ USB Flash Drive

สื่อที่เข้ากันได้

USB Flash drive *1

การพิมพ์ JPEG
ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 4800 dpi

ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A3, Ledger, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.)

รูปแบบไฟล์

JPEG (ไม่สนับสนุนฟอร์แมต Progressive JPEG)

สแกนไปยังสื่อ
รูปแบบไฟล์

JPEG, PDF (สี, สีเทา)

TIFF, PDF (ขาวดำ)

*1
USB Flash drive ไม่ได้ให้มาด้วย USB 2.0 ความเร็ว Full-Speed มาตรฐานหน่วยเก็บมวลสูงของ USB สูงสุด 256 GB รูปแบบที่รองรับ: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

ใช่

(Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

(macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x)

สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA

ใช่

(Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

ความลึกของสี

การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด

สูงสุด 19200 × 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง) *1

สูงสุด 1200 × 2400 dpi (ออปติคอล) (จากกระจกสแกนเนอร์)

สูงสุด 600 × 600 dpi (ออปติคอล) (จาก ADF)

ความกว้างและความยาวการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

(กระจกสแกนเนอร์)

ความกว้าง: สูงสุด 295 มม.

ความยาว: สูงสุด 429.8 มม.

(ADF)

ความกว้าง: สูงสุด 295 มม.

ความยาว: สูงสุด 429.8 มม.

*1
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1 และ Windows® 10 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนเนอร์)

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 4800 dpi

ความกว้างในการพิมพ์ *1

291 มม. [297 มม. (ไร้ขอบ)] *2

ไร้ขอบ

A4, Letter, A3, Ledger, A6, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 × 20 ซม.)

2 ด้านอัตโนมัติ
ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *3

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS)

ความเร็วในการพิมพ์

สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด เข้าไปที่ www.brother.com

*1
เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาด A3
*2
เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะ Borderless (ไร้ขอบ) เป็น On
*3
กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร

LAN

ใช้สายอีเทอร์เน็ต UTP category 5 ขึ้นไป

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โครงสร้างพื้นฐาน)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟซ USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

ข้อกำหนดเครือข่าย

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย, การสแกนผ่านเครือข่าย, ส่ง PC-Fax, รับ PC-Fax (เฉพาะ Windows®) และการตั้งค่าระยะไกล (เฉพาะ Windows®) ได้

Brother ซอฟต์แวร์ BRAdmin Light (เฉพาะ Windows®) สามารถดาวน์โหลดได้จาก Brother Solutions Center

(Windows®) หากคุณต้องการการจัดการเครื่องพิมพ์ขั้นสูงขึ้น ให้ใช้ Brother ซอฟต์แวร์ BRAdmin Professionalเวอร์ชันล่าสุด

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)
 • SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)
 • SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

อรรถประโยชน์สนับสนุนการตั้งค่าแบบไร้สาย WPS

ใช่

*1
Wi-Fi Direct รองรับ WPA2-PSK (AES) เท่านั้น