ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ท

หัวพิมพ์
ขาวดำ

Piezo ที่มี 420 หัวฉีด × 1

สี

Piezo ที่มี 420 หัวฉีด × 3

ความจุของหน่วยความจำ
 • 128 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) *1
 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส สี TFT 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)

แหล่งพลังงาน

AC 100 ถึง 120 V 50/60 Hz (ไต้หวัน)

AC 220 ถึง 240 V 50/60Hz (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

การใช้พลังงาน *2

 • HL-T4000DW (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

  การพิมพ์ *3: ประมาณ 20 W

  พร้อม *4: ประมาณ 5.0 W

  พัก *4: ประมาณ 1.2 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

 • HL-T4000DW (ไต้หวัน)

  การพิมพ์ *3: ประมาณ 19 W

  พร้อม *4: ประมาณ 4.5 W

  พัก *4: ประมาณ 1.2 W

  ปิดเครื่อง *4 *5: ประมาณ 0.04 W

ขนาด
 • HL-T4000DW

น้ำหนัก
 • HL-T4000DW (ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

  16.1 กก.

 • HL-T4000DW (ไต้หวัน)

  16.0 กก.

ระดับเสียงรบกวน
ความดันเสียง
ปฏิบัติการ

50 dB (A) (โดยประมาณ) *6

อุณหภูมิ
ปฏิบัติการ

10 ถึง 35 °C

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 33 °C

ความชื้น
ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

*1
วัดตามแนวทแยงมุม
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
*3
เมื่อพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์: ISO/IEC 24712
*4
วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
*5
แม้กระทั่งขณะที่เครื่องปิดอยู่ เครื่องก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อทำการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ จากนั้นเครื่องจะปิดเอง
*6
เสียงรบกวนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพิมพ์

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ
ถาดบรรจุกระดาษ #1
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 × 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP) *3

ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, B5 (JIS)

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 × 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น

กระดาษออก *1
 • สูงสุดขนาด A4/Letter

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

 • ใหญ่กว่าขนาด A4/Letter

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

*1
สำหรับกระดาษเคลือบมัน ให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเปื้อน
*2
กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น
*3
เราขอแนะนำให้ใช้ถาดอเนกประสงค์สำหรับกระดาษเคลือบมัน

ข้อกำหนดของ USB Flash Drive

สื่อที่เข้ากันได้

USB Flash drive *1

การพิมพ์ JPEG
ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 4800 dpi

ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบผิว), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A3, Ledger, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.)

รูปแบบไฟล์

JPEG (ไม่สนับสนุนฟอร์แมต Progressive JPEG)

*1
USB Flash drive ไม่ได้ให้มาด้วย USB 2.0 ความเร็ว Full-Speed มาตรฐานหน่วยเก็บมวลสูงของ USB สูงสุด 256 GB รูปแบบที่รองรับ: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 4800 dpi

ความกว้างในการพิมพ์ *1

291 มม. [297 มม. (ไร้ขอบ)] *2

ไร้ขอบ

A4, Letter, A3, Ledger, A6, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 × 20 ซม.)

2 ด้านอัตโนมัติ
ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *3

A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS)

ความเร็วในการพิมพ์

สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด เข้าไปที่ www.brother.com

*1
เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาด A3
*2
เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะ Borderless (ไร้ขอบ) เป็น On
*3
กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร

LAN

ใช้สายอีเทอร์เน็ต UTP category 5 ขึ้นไป

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โครงสร้างพื้นฐาน)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟซ USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

ข้อกำหนดเครือข่าย

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

Brother ซอฟต์แวร์ BRAdmin Light (เฉพาะ Windows) สามารถดาวน์โหลดได้จาก Brother Solutions Center

(Windows) หากคุณต้องการการจัดการเครื่องพิมพ์ขั้นสูงขึ้น ให้ใช้ Brother ซอฟต์แวร์ BRAdmin Professionalเวอร์ชันล่าสุด

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)
 • SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)
 • SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

อรรถประโยชน์สนับสนุนการตั้งค่าแบบไร้สาย WPS

ใช่

*1
Wi-Fi Direct รองรับ WPA2-PSK (AES) เท่านั้น