ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

เลเซอร์

วิธีการพิมพ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  512 MB

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  1 GB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

  16 ตัวอักษร x 1 บรรทัด

 • (HL-L6400DW)

  จอ TFT 1.8 นิ้วสี หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส  *1

แหล่งพลังงาน

220- 240 V AC 50/60Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด

 *2
 • 1,344 W โดยประมาณ

การพิมพ์ *2

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  640 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (HL-L6200DW)

  770 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (HL-L6400DW)

  770 W โดยประมาณที่ 25 °C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *2

 • 390 W โดยประมาณที่ 25 °C

พร้อม *2

32 W โดยประมาณที่ 25 °C

โหมดพัก *2

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

  6.5 W โดยประมาณ

 • (HL-L6400DW)

  7.3 W โดยประมาณ

โหมดพักลึก *2

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

  1.2 W โดยประมาณ

 • (HL-L6400DW)

  1.6 W โดยประมาณ

ปิดเครื่อง *3 *4

0.04 W โดยประมาณ

ขนาด

หน่วย: มม.

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  * 373

  ** 255

  *** 388

 • (HL-L6200DW)

  * 373

  ** 287

  *** 388

หน่วย: มม.

 • (HL-L6400DW)

  * 400

  ** 288

  *** 396

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  11.1 กก.

 • (HL-L6200DW)

  12.4 กก.

 • (HL-L6400DW)

  13.4 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  LpAm = 52.0 dB (A)

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  LpAm = 54.0 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

LpAm = 50.0 dB (A)

พร้อม

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  LpAm = 34.0 dB (A)

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  LpAm = 35.0 dB (A)

กำลังเสียง

การพิมพ์

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  LWAd = 6.90 B (A)

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  LWAd = 6.92 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

LWAd = 6.47 B (A)

พร้อม

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  LWAd = 4.7 B (A)

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  LWAd = 4.8 B (A)

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ

0 ถึง 40 °C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 Edition 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษหนา *1

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

60 ถึง 120 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 520 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray)

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมายหนา

ขนาดกระดาษ

ความกว้าง:

76.2 ถึง 215.9 มม.

ความยาว:

127 ถึง 355.6 มม.

น้ำหนักกระดาษ

60 ถึง 200 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น

ซองจดหมาย: 10 ซอง ความหนาสูงสุด 10 มม.

ถาดบรรจุกระดาษที่ 2, 3, 4

(เป็นอุปกรณ์เสริม) *2 *3

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษหนา *1

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

60 ถึง 120 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

(LT-5500/LT-5505)

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

(LT-6500/LT-6505)

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 520 แผ่น

กระดาษออก *4

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

  สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

 • (HL-L6400DW)

  สูงสุด 250 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

  หนึ่งแผ่น (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบหงายหน้า)

 • (HL-L6400DW)

  สูงสุด 10 แผ่น (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบหงายหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออก MX-4000

(เป็นอุปกรณ์เสริม)

(HL-L6400DW)

100 แผ่น x 4 ถาด สำหรับกระดาษ 80 แกรม

400 แผ่น x 2 ถาด สำหรับกระดาษ 80 แกรม

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ โดยเลื่อนคันโยกกระดาษ 2 ด้าน

 • A4
 • Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

น้ำหนักกระดาษ

60 ถึง 105 แกรม

*1
เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์ เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า
*2
HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW :คุณสามารถติดตั้งถาดล่างสูงสุด 2 ถาด ที่บรรจุกระดาษ 250 แผ่น (LT-5500) หรือ 520 แผ่น (LT-6500)
*3
HL-L6200DW/HL-L6400DW :คุณสามารถติดตั้งถาดล่างสูงสุด 2 ถาด ที่บรรจุกระดาษ 250 แผ่น (LT-5500/LT-5505) หรือ 520 แผ่น (LT-6500/LT-6505) หรือถาดล่าง 3 ถาดที่บรรจุกระดาษ 250 แผ่น (LT-5500/LT-5505)
*4
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ใช่

การจำลองระบบ

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0

ความละเอียด

สูงสุด 1200 x 1200 dpi

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  สูงสุด 42 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 40 หน้า/นาที (ขนาด A4)

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  สูงสุด 52 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 50 หน้า/นาที (ขนาด A4)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (สูงสุด 10 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  สูงสุด 24 หน้าต่อนาที (สูงสุด 12 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  น้อยกว่า 7.2 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

 • (HL-L6200DW/HL-L6400DW)

  น้อยกว่า 7.5 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

พอร์ตขนาน *1

HL-L5000D

สอดคล้องกับข้อกำหนด IEEE1284

USB *2 *3

ทั้งหมด

Hi-Speed USB 2.0

ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 6 ฟุต (2 ม.)

LAN

HL-L5100DN/HL-L5200DW

10BASE-T/100BASE-TX *4

HL-L6200DW/HL-L6400DW

10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T *4 *5

LAN แบบไร้สาย

HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

HL-L6400DW

ใช่

*1
ถ้าไม่มีสายพอร์ตขนานให้มากับเครื่องในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องที่ของคุณเพื่อซื้อสายพอร์ตขนาน (PC-5000) เป็นอุปกรณ์เสริม
*2
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*3
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*4
ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)
*5
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายกิกะบิตอีเทอร์เน็ต ให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่ตรงกับข้อกำหนด 1000BASE-T

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, เซิร์ฟเวอร์ FTP, เซิร์ฟเวอร์ TELNET, เซิร์ฟเวอร์ HTTP/HTTPS, ไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์ TFTP, ไคลเอนท์ SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (การพิมพ์), ไคลเอนท์ CIFS, ไคลเอนท์ SNTP, LDAP (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, เซิร์ฟเวอร์ FTP, เซิร์ฟเวอร์ TELNET, เซิร์ฟเวอร์ HTTP/HTTPS, ไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์ TFTP, ไคลเอนท์ SMTP, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (การพิมพ์), ไคลเอนท์ CIFS, ไคลเอนท์ SNTP, LDAP (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi (WPA/WPA2 - Enterprise, Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct