ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • ไฟ LED

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์แอลอีดีอิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

 • 256 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)
 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

  16 ตัวอักษร x 1 บรรทัด

 • HL-L3270CDW

  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส สี TFT 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)  *1

แหล่งพลังงาน

(สำหรับไต้หวัน)

 • 110 ถึง 120 V AC 50/60 Hz

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1160 W

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1160 W

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1300 W

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 1290 W

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1300 W

การพิมพ์ *2

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 390 W ที่ 25°C

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 390 W ที่ 25°C

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *2

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 270 W ที่ 25°C

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 270 W ที่ 25°C

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

พร้อม *2

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 75 W ที่ 25°C

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 75 W ที่ 25°C

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 65 W ที่ 25°C

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 65 W ที่ 25°C

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 65 W ที่ 25°C

โหมดพัก *2

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 8.8 W

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 8.8 W

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 9.1 W

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 9.1 W

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 9.1 W

โหมดพักลึก *2

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1.0 W

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1.0 W

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1.2 W

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 1.2 W

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 1.2 W

ปิดเครื่อง *3 *4

 • HL-L3210CW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 0.04 W

 • HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 0.04 W

 • HL-L3230CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  -

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 0.04 W

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  ประมาณ 0.02 W

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  ประมาณ 0.04 W

ขนาด

(ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป)

หน่วย: มม.

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

  * : 410

  ** : 252

  *** : 461

 • HL-L3270CDW

  * : 439

  ** : 252

  *** : 461

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

 • HL-L3210CW

  17.2 กก.

 • HL-L3230CDN

  18.3 กก.

 • HL-L3230CDW

  18.1 กก.

 • HL-L3270CDW

  (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  18.3 กก.

  (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  18.5 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  LpAm = 45 dB (A)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  LpAm = 47 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LpAm = 43 dB (A)

พร้อม

 • ค่าเริ่มต้น: เสียงเงียบ *5

กำลังเสียง

การพิมพ์

ขาวดำ

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  LWAd = 5.93 B (A)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  LWAd = 6.19 B (A)

สี

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  LWAd = 5.93 B (A)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  LWAd = 6.29 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

ขาวดำ

 • LWAd = 5.78 B (A)

สี

 • LWAd = 5.86 B (A)

พร้อม

 • ค่าเริ่มต้น: เสียงเงียบ *6

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

 • ตั้งแต่ 10°C ถึง 32°C

การจัดเก็บ

 • ตั้งแต่ 0°C ถึง 40°C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

 • 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 10 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*5
หากมอเตอร์พัดลมกำลังทำงาน: LpAm = 33 dB (A)
*6
หากมอเตอร์พัดลมกำลังทำงาน: LWAd = 4.67 B (A)

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษชนิดบาง, กระดาษชนิดหนา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive

 • (สำหรับไต้หวัน)

  A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

 • (ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และไต้หวัน)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษชนิดบาง, กระดาษชนิดหนา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายชนิดบาง, ซองจดหมายชนิดหนา, กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 216 มม.

 • ความยาว:

  116 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • หนึ่งแผ่น

กระดาษออก *1

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • หนึ่งแผ่น (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ (HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษชนิดบาง, กระดาษชนิดหนา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

*1
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  ใช่

การจำลองระบบ

 • PCL6, BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0

ความละเอียด

 • คุณภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600)

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

ขาวดำ

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  สูงสุด 19 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 18 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 24 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

สี

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  สูงสุด 19 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 18 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 24 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

การพิมพ์ 2 ด้าน

ขาวดำ

 • HL-L3230CDN

  สูงสุด 6 หน้าต่อนาที (สูงสุด 3 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  สูงสุด 8 หน้าต่อนาที (สูงสุด 4 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

สี

 • HL-L3230CDN

  สูงสุด 6 หน้าต่อนาที (สูงสุด 3 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  สูงสุด 8 หน้าต่อนาที (สูงสุด 4 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3

ขาวดำ

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  น้อยกว่า 15.5 วินาที ที่ 23°C / 115 V

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  น้อยกว่า 15.5 วินาที ที่ 23°C / 230 V

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  น้อยกว่า 14 วินาที ที่ 23°C / 115 V

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  น้อยกว่า 14 วินาที ที่ 23°C / 230 V

สี

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDN

  (สำหรับไต้หวัน)

  น้อยกว่า 15.5 วินาที ที่ 23°C / 115 V

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  น้อยกว่า 15.5 วินาที ที่ 23°C / 230 V

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  (สำหรับไต้หวัน)

  น้อยกว่า 14 วินาที ที่ 23°C / 115 V

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  น้อยกว่า 14 วินาที ที่ 23°C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
พิมพ์จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

LAN

 • HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  10Base-T/100Base-TX *3

LAN แบบไร้สาย

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • HL-L3270CDW

  ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเกลียวคู่ตรง ประเภท 5 (หรือสูงกว่า)

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA/WPA2 - Enterprise, Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น