ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ท

หัวพิมพ์
ขาวดำ

Piezo ที่มี 210 หัวฉีด × 1

สี
 • DCP-T520W/DCP-T525W

  Piezo ที่มี 70 หัวฉีด × 3

 • DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

  Piezo ที่มี 210 หัวฉีด × 3

ความจุของหน่วยความจำ

128 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)
 • DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

  LCD 1 บรรทัด

 • MFC-T920DW/MFC-T925DW *1

  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD สี TFT 1.8 นิ้ว (44.9 มม.)

แหล่งพลังงาน

AC 220 ถึง 240V 50/60Hz

การใช้พลังงาน *2

 • DCP-T520W/DCP-T525W

  การทำสำเนา *3: ประมาณ 16 W

  พร้อม *5: ประมาณ 3 W

  พัก *5: ประมาณ 0.8 W

  ปิดเครื่อง *5 *6: ประมาณ 0.2 W

 • DCP-T720DW/DCP-T725DW

  การทำสำเนา *4: ประมาณ 16 W

  พร้อม *5: ประมาณ 3 W

  พัก *5: ประมาณ 0.8 W

  ปิดเครื่อง *5 *6: ประมาณ 0.2 W

 • DCP-T820DW/DCP-T825DW

  การทำสำเนา *4: ประมาณ 17 W

  พร้อม *5: ประมาณ 3 W

  พัก *5: ประมาณ 0.9 W

  ปิดเครื่อง *5 *6: ประมาณ 0.2 W

 • MFC-T920DW/MFC-T925DW

  การทำสำเนา *4: ประมาณ 17 W

  พร้อม *5: ประมาณ 4 W

  พัก *5: ประมาณ 1.2 W

  ปิดเครื่อง *5 *6: ประมาณ 0.2 W

ขนาด
 • DCP-T520W/DCP-T525W

  image

 • DCP-T720DW/DCP-T725DW

  image

 • DCP-T820DW/DCP-T825DW

  image

 • MFC-T920DW/MFC-T925DW

  image

น้ำหนัก
 • DCP-T520W/DCP-T525W

  7.3 กก.

 • DCP-T720DW/DCP-T725DW

  8.7 กก.

 • DCP-T820DW/DCP-T825DW

  9.6 กก.

 • MFC-T920DW/MFC-T925DW

  9.7 กก.

ระดับเสียงรบกวน
ความดันเสียง
ปฏิบัติการ

53.5 dB (A) (โดยประมาณ) *7

อุณหภูมิ
ปฏิบัติการ

10 ถึง 35 °C

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 33 °C

ความชื้น
ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

(DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

สูงสุด 20 หน้า

กระดาษ: 80 แกรม

*1
วัดตามแนวทแยงมุม
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
*3
เมื่อพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์: ISO/IEC 24712
*4
เมื่อใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ), การพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์ ISO/IEC 24712
*5
วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
*6
แม้กระทั่งขณะที่เครื่องปิดอยู่ เครื่องก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อทำการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ จากนั้นเครื่องจะปิดเอง
*7
เสียงรบกวนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพิมพ์

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร
ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

(DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

148 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) *1

(DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

148 ถึง 355.6 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 297 มม.

*1
เอกสารที่ยาวกว่า 297 มม. จะต้องใส่ครั้งละหนึ่งหน้า

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ
ถาดใส่กระดาษ
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP) *3

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2 *4

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (3.5" x 5")/(9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด *4

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 80 แผ่น

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

(DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (3.5" x 5")/(9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

สูงสุด 1 แผ่น

กระดาษออก *1

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

*1
สำหรับกระดาษเคลือบมัน ให้นำหน้าที่พิมพ์แล้วออกจากถาดใส่กระดาษทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการเปรอะเปื้อน
*2
กระดาษขนาด Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, B5 (JIS) และ B6 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น
*3
เราขอแนะนำให้ใช้ถาดอเนกประสงค์สำหรับกระดาษเคลือบมัน
*4
คุณสามารถบรรจุกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า Letter/A4 ลงในถาดอเนกประสงค์ได้ครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ข้อกำหนดแฟกซ์

image

คุณลักษณะนี้มีในรุ่น MFC

ความเข้ากันได้

ITU-T Group 3

ความเร็วโมเด็ม

ถอยกลับอัตโนมัติ: 14,400 bps

ความกว้างการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ): 208 มม. (A4)

กระจกสแกนเนอร์: 204 มม. (A4)

ความกว้างการพิมพ์

204 มม. (A4)

ความละเอียด

(แนวนอน)

203 dpi

ความละเอียด

(แนวตั้ง)

มาตรฐาน:

98 dpi (ขาวดำ)

ละเอียด:

196 dpi (ขาวดำ)

ละเอียดพิเศษ:

392 dpi (ขาวดำ)

ภาพถ่าย:

196 dpi (ขาวดำ)

สมุดที่อยู่

40 เลขหมาย (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

กลุ่ม

สูงสุด 6

การกระจายข้อมูล

90 (40 สมุดที่อยู่/50 การต่อสายด้วยตนเอง) (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

การโทรซ้ำอัตโนมัติ

3 ครั้งทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ

สูงสุด 170 หน้า (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1

การรับเมื่อกระดาษหมด

สูงสุด 170 หน้า (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1

*1
“หน้า” อ้างอิงถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR)

ข้อกำหนดสำเนา

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

ความกว้างสำเนา

204 มม. *1

สำเนาหลายชุด

ซ้อน/เรียงได้สูงสุด 99 หน้า

เพิ่มขนาด/ลดขนาด

25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด

พิมพ์ได้ถึง 1200 × 1800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W)

พิมพ์ได้ถึง 1200 × 2400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

*1
เมื่อทำสำเนาบนกระดาษขนาด A4

ข้อกำหนด PhotoCapture Center

image

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้สำหรับ MFC-T920DW/MFC-T925DW

สื่อที่เข้ากันได้ *1

USB Flash drive *2

ภาพถ่าย
ความละเอียด

สูงถึง 1200 x 6000 dpi (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษ Brother BP71

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.)

รูปแบบไฟล์

JPEG (ไม่สนับสนุนฟอร์แมต Progressive JPEG)

สแกนไปยังสื่อ
รูปแบบไฟล์

JPEG, PDF (สี, สีเทา)

TIFF, PDF (ขาวดำ)

*1
USB Flash drive ไม่ได้ให้มากับผลิตภัณฑ์
*2
USB 2.0 ความเร็ว Hi-Speed มาตรฐาน USB Mass Storage รูปแบบที่รองรับ: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

ใช่

(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)

เป็นไปตามมาตรฐาน WIA

ใช่

(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)

ความลึกของสี

การประมวลผลสี 30 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด

สูงสุด 19200 × 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง) *1 *2

(จากกระจกสแกนเนอร์)

สูงสุด 1200 × 2400 dpi (ออปติคอล)

(จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)) *3

สูงสุด 1200 × 600 dpi (ออปติคอล)

ความกว้างและความยาวการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

(กระจกสแกนเนอร์)

ความกว้าง: สูงสุด 213.9 มม.

ความยาว: สูงสุด 295 มม.

(ADF) *3

ความกว้าง: สูงสุด 213.9 มม.

ความยาว: สูงสุด 353.6 มม.

*1
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 และ Windows 11 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนเนอร์)
*2
ช่วงการสแกนอาจลดลงเมื่อความละเอียดในการสแกนเพิ่มขึ้น
*3
รุ่น ADF เท่านั้น

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 6000 dpi (เฉพาะ Windows) (DCP-T520W/DCP-T525W)

สูงสุด 1200 × 6000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

ความกว้างในการพิมพ์ *1

204 มม.

ไร้ขอบ *2: 210 มม.

ไร้ขอบ

A4, Letter, A6, ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นดัชนี (13 x 20 ซม.)

2 ด้านอัตโนมัติ

(DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *3

A4, Letter, Executive, A5, B5 (JIS)

ความเร็วในการพิมพ์

ดูหน้ารุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์ Brother ในพื้นที่ของคุณ

*1
เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาด A4
*2
เมื่อคุณลักษณะไร้ขอบถูกตั้งค่าเป็นเปิด
*3
กระดาษขนาด B5 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2 ม.

LAN

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

ใช้สายอีเทอร์เน็ต UTP category 5 ขึ้นไป

Wireless LAN

IEEE 802.11b/g/n (โครงสร้างพื้นฐาน)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

ข้อกำหนดเครือข่าย

image
 • (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

  คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่ายและการสแกนผ่านเครือข่ายได้

 • (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

  คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย, การสแกนผ่านเครือข่าย, ส่ง PC-Fax และรับ PC-Fax (เฉพาะ Windows)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

SSID (32 ตัวอักษร), WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

อรรถประโยชน์สนับสนุนการตั้งค่าแบบไร้สาย WPS

ใช่