Allmänna specifikationer

Skrivartyp

 • Laser

Utskriftsmetod

 • Elektrofotografisk laserskrivare

Minneskapacitet

Standard

 • (HL-L2310D)

  32 MB

 • (HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  64 MB

LCD-skärm (Liquid Crystal Display)
 • (HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  16 tecken x 1 rader

Strömkälla

 • 220 - 240 V AC 50/60 Hz

Strömförbrukning

(Medel)

Topp

 • Cirka 1104 W

Utskrift *1

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW)

  Cirka 460 W vid 25 °C

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  Cirka 510 W vid 25 °C

Utskrift

(Tyst läge) *1

 • Cirka 265 W vid 25 °C

Beredskap *1

 • Cirka 48 W vid 25 °C

Viloläge *1

 • (HL-L2310D)

  Cirka 5,7 W

 • (HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  Cirka 6 W

Djupt viloläge *1

 • Cirka 0,6 W

Avstängt läge *2 *3

 • Cirka 0,03 W

Mått

(Skiss)

Enhet: mm

 • * : 356

  ** : 183

  *** : 360

Vikt (inkl. tillbehör)

 • 7,2 kg

Ljudnivå

Ljudtryck

Utskrift

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW)

  LpAm = 48 dB (A)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  LpAm = 49 dB (A)

Utskrift

(Tyst läge)

 • LpAm = 44 dB (A)

Beredskap

 • LpAm = 30,0 dB (A)

Ljudeffektnivå

Utskrift *4

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW)

  LWAd = 6,56 B (A)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  LWAd = 6,66 B (A)

Utskrift

(Tyst läge)

 • LWAd = 6,14 B (A)

Beredskap *4

 • LWAd = Ljudlös

Temperatur

Drift

 • 10 till 32 °C

Förvaring

 • 0 till 40 °C

Luftfuktighet

Drift

 • 20 till 80 % (utan kondensering)

Förvaring

 • 35 till 85% (utan kondensering)

Laser Notice

*1
Mätt när skrivaren är ansluten till USB-gränssnittet.
*2
Mätt i enlighet med IEC 62301 utgåva 2.0.
*3
Strömförbrukningen varierar något beroende på driftsmiljön.
*4
Uppmätt enligt metoden som beskrivs i RAL-UZ205.

Utskriftsmediaspecifikationer

Pappersinmatning

Pappersfack

(Standard)

Papperstyp

 • Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper, tjockt papper

Pappersformat

 • A4, Letter, A5, A5 (lång kant), A6, Executive

Pappersvikt

 • 60 till 163 g/m2

Maximal papperskapacitet

 • Upp till 250 ark med 80 g/m2 vanligt papper

Manuellt inmatningsfack

Papperstyp

 • Vanligt papper, tunt papper, tjockt papper, tjockare papper, återvunnet papper, brevpapper, etikett, kuvert, tunt kuvert, tjockt kuvert

Pappersformat

 • Bredd:

  76,2 till 215,9 mm

 • Längd:

  127 till 355,6 mm

 • Kuvert:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Pappersvikt

 • 60 till 230 g/m2

Maximal papperskapacitet

 • Ett ark i taget

Pappersutmatning *1

Utmatningsfack med textsidan nedåt

 • Upp till 150 ark med 80 g/m2 vanligt papper (utskrift med textsidan nedåt till utmatningsfacket för textsidan nedåt) *2

Utmatningsfack med textsidan uppåt

 • Ett ark (utskrift med textsidan uppåt till utmatningsfacket för textsidan uppåt)

Dubbelsidig

Automatisk dubbelsidig utskrift

Papperstyp

 • Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper

Pappersformat

 • A4

Pappersvikt

 • 60 till 105 g/m2

*1
För etikettark rekommenderar vi att du tar bort de utskrivna arken från pappersutmatningsfacket direkt efter att de har matats ut från maskinen för att undvika att de smetar.
*2
Beräknad med 80 g/m2 i en uppvärmd men inte fuktig omgivning.

Skrivarspecifikationer

Automatisk dubbelsidig utskrift

 • Ja

Emulering

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  PCL6

Upplösning

 • 600 x 600 dpi, HQ1200-kvalitet (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Utskriftshastighet *1  *2

Ensidig utskrift

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW)

  Upp till 30 sidor/minut (A4-format)

  Upp till 32 sidor/minut (Letter-format)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  Upp till 34 sidor/minut (A4-format)

  Upp till 36 sidor/minut (Letter-format)

Dubbelsidig utskrift

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW)

  Upp till 15 sidor/minut (upp till 7,5 ark/minut) (Letter- eller A4-format)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  Upp till 16 sidor/minut (upp till 8 ark/minut) (A4-format)

  Upp till 17 sidor/minut (upp till 8,5 ark/minut) (Letter-format)

Tid till första utskriften *3

 • Mindre än 8,5 sekunder vid 23 °C/230 V

*1
Utskriftshastigheten kan variera beroende på typen av dokument som skrivs ut.
*2
Det kan gå långsammare att skriva ut när maskinen är ansluten till ett trådlöst LAN.
*3
I beredskapsläge och med standardpappersfacket

Gränssnittsspecifikationer

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Använd en USB 2.0-kabel som inte är längre än 2,0 m.

LAN

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  10Base-T/100Base-TX *3

Trådlöst LAN

 • (HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW)

  IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturläge)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

*1
Maskinen är utrustad med ett Hi-speed USB 2.0-gränssnitt. Maskinen kan även kopplas till en dator som har ett USB 1.1-gränssnitt.
*2
USB-portar från tredje part stöds inte.
*3
Använd en partvinnad ”straight-through”-kabel av kategori 5 (eller högre).

Säkerhetsprotokoll och -funktioner som stöds

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Trådlöst LAN

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturläge), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoll (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-namnmatchning, DNS-matchare, mDNS, LLMNR-matchare, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient och -server, ICMP, Webbtjänster (utskrift)

Protokoll (IPv6)

NDP, RA, DNS-matchare, mDNS, LLMNR-matchare, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-klient, FTP-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient och -server, ICMPv6, Webbtjänster (utskrift)

Säkerhet gällande nätverk (trådbundet)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Säkerhet gällande nätverk (trådlöst)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Säkerhet för trådlösa nätverk

WEP 64-/128-bitar, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct har endast stöd för WPA2-PSK (AES))

Trådlös certifiering

Wi-Fi Certification Mark License (WPA/WPA2 - Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct