Objekt

Mått Ca 189 (b) x 177,5 (d) x 70,5 (h) mm
Vikt Ca 730 g (utan batterier och tapekassett)
Strömförsörjning Sex alkaliska AA-batterier (LR6), sex AA Ni-MH-batterier
(HR6), nätadapter (AD-E001)
Skärm 16 tecken x 1 vägledning och 2 rader text
(128 x 48 punkter)
Utskriftshöjd Högst 15,8 mm (vid användning av 18 mm tape)
Utskriftshastighet Ca 20 mm/sek.
Tapekassett Standard TZe tapekassett (bredder på 3,5 mm, 6 mm,
9 mm, 12 mm och 18 mm)
Antal rader 18 mm tape: 1-5 rader,
12 mm tape: 1-3 rader,
9 mm tape: 1-2 rader,
6 mm tape: 1-2 rader,
3,5 mm tape: 1 rad
Minnesbuffertstorlek Maximalt 1 100 tecken
Fillagring Max. 50 filer
Automatisk
avstängning
5 minuter
Driftstemperatur/
luftfuktighet
10-35 °C/20-80 % luftfuktighet (utan kondensering)
Maximal våttemperatur: 27 °C