Specyfikacja ogólna

Typ drukarki

Atramentowa

Głowica drukująca
Mono

Piezoelektryczna, dysze 420 × 1

Kolorowa

Piezoelektryczna, dysze 420 × 3

Pojemność pamięci
 • MFC-J5945DW

  512 MB

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) *1
 • MFC-J5945DW

  Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT 3,7 cala (93,4 mm)

Źródło zasilania

Napięcie przemienne od 220 do 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii *2

 • MFC-J5945DW

  Kopiowanie *3: Około 30 W

  Gotowość *4: Około 6,5 W

  Uśpienie *4: Około 1,5 W

  Wyłączenie zasilania *4 *5: Około 0,04 W

Wymiary
 • MFC-J5945DW

Waga
 • MFC-J5945DW

  20,9 kg

Poziom szumu
Ciśnienie akustyczne
Praca

50 dB(A) (Około) *6

Moc dźwięku *7
Drukowanie *8

LWAd =6,73 B(A) (Mono)

LWAd =6,68 B(A) (Kolor)

Temperatura
Praca

od 10 do 35°C

Najlepsza jakość wydruku

od 20 do 33°C

Wilgotność
Praca

od 20 do 80% (bez kondensacji)

Najlepsza jakość wydruku

od 20 do 80% (bez kondensacji)

Podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru)

Do 50 stron

Papier: 80 g/m²

*1
Mierzone po przekątnej
*2
Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB. Zużycie energii może się nieco różnić w zależności od środowiska użytkowania lub zużycia części.
*3
Jednostronne drukowanie i skanowanie wzoru dokumentu określonego normą ISO/IEC 24712 w rozdzielczości standardowej z wykorzystaniem podajnika ADF.
*4
Pomiar zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.
*5
Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, okresowo automatycznie włącza się w celu przeprowadzenia konserwacji głowicy drukującej, a następnie wyłącza się.
*6
Poziom hałasu zależy od warunków drukowania.
*7
Mierzone zgodnie z metodą opisaną w RAL-UZ205.
*8

Prędkość drukowania: 22 obr./min (mono) / 20 obr./min (kolor)

Prędkości drukowania zostały zmierzone zgodnie ze specyfikacją Blue Angel (RAL-UZ205).

Specyfikacje rozmiaru dokumentu

Rozmiar dokumentu
Szerokość podajnika ADF

105 do 215,9 mm

Długość podajnika ADF *1

148 do 355,6 mm

Szerokość szyby skanera

maks. 215,9 mm

Długość szyby skanera

maks. 297 mm

*1
Do 900 mm w przypadku korzystania z funkcji długiego papieru.

Specyfikacja nośników druku

Wejście papieru
Taca papieru 1
Typ papieru *1

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, papier z recyklingu

Rozmiar papieru *2

(Orientacja pozioma)

A4, Letter, Executive

(Orientacja pionowa)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Koperty (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm), Karta indeksu (13 x 20 cm)

Maksymalna pojemność papieru

Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

Taca papieru 2
Typ papieru

Papier zwykły, papier z recyklingu

Rozmiar papieru

(Orientacja pozioma)

A4, Letter

(Orientacja pionowa)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

Maksymalna pojemność papieru

Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

Podajnik wielofunkcyjny *3

Typ papieru *1

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, papier z recyklingu

Rozmiar papieru

(Orientacja pozioma)

A4, Letter, Executive

(Orientacja pionowa)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Koperty (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm), Karta indeksu (13 x 20 cm)

Maksymalna pojemność papieru

Do 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

Wyjście papieru *1
 • Papier o rozmiarze do A4/Letter

  Do 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² (podawanie do tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry)

 • Papier o rozmiarze powyżej A4/Letter

  Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² (podawanie do tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry)

*1
W przypadku papieru błyszczącego należy wyjmować wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.
*2
Papier błyszczący jest dostępny do rozmiaru A4 lub Letter.
*3
W przypadku papieru błyszczącego zalecane jest korzystanie z podajnika wielofunkcyjnego.

Specyfikacja faksu

Kompatybilność
 • ITU-T Super Group 3

Szybkość modemu
 • Automatyczne przejście do trybu zastępczego: 33 600 bps

Szerokość skanowania

(Dokument jednostronny)

Podajnik ADF: 208 mm (A4)

szyba skanera: 204 mm (A4)

Szerokość i długość skanowania

(Dokument dwustronny)

Szerokość: 208 mm (A4/Letter/Legal) (ADF)

Długość: 349,6 mm (ADF)

Szerokość drukowania

291 mm (A3)

Skala szarości

Tryb monochromatyczny: 8 bitów (256 poziomów)

Kolor: 24 bity (8 bitów na kolor / 256 poziomów)

Rozdzielczość

(W poziomie)

203 dpi

Rozdzielczość

(W pionie)

Standardowa:

98 dpi (mono)

196 dpi (kolor)

Wysoka:

196 dpi (mono)

196 dpi (kolor)

Bardzo wysoka:

392 dpi (mono)

Zdjęcie:

196 dpi (mono)

Książka adresowa

100 nazw × 2 numery lub adresy e-mail

Grupy

Do 6

Rozsyłanie

250 (200 dla wybierania z książki adresowej / 50 dla wybierania ręcznego)

Automatyczne wybieranie ponowne

3 razy w odstępach co 5 minut

Pamięć transmisji

Do 180 stron *1

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Do 180 stron *1

*1
Słowo „strony” odnosi się do „karty testu ITU-T nr 1” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod MMR).

Specyfikacje kopiowania

Kolor/Czarno-białe

Tak/Tak

Szerokość kopii

204 mm *1

Kopie wielokrotne

Układa/sortuje do 999 stron

Powiększ/Zmniejsz

25% do 400% (w przyrostach co 1%)

Rozdzielczość

Wydruki do 1200 × 4800 dpi

Automatyczne drukowanie dwustronne
Typ papieru

Papier zwykły, papier z recyklingu

Rozmiar papieru

A4, Letter, A5

*1
W przypadku kopiowania na papierze o rozmiarze A4.

Specyfikacje pamięci USB Flash

Zgodne nośniki

Pamięć USB Flash *1

Drukowanie JPEG
Resolution

Do 1200 x 4800 dpi

Typ papieru

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, papier z recyklingu

Rozmiar papieru

A4, Letter, A3, Ledger, Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)

Format pliku

JPEG (progresywny format JPEG nie jest obsługiwany)

Drukowanie PDF
Resolution

Do 1200 × 1800 dpi

Typ papieru

Papier zwykły, papier z recyklingu

Rozmiar papieru

A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6

Format pliku

PDF wersja 1.7

Skanowanie do nośnika
Format pliku

JPEG, PDF (kolor, szary)

TIFF, PDF (czarno-białe)

*1
Pamięć USB Flash nie jest dołączona. Full-Speed USB 2.0. Standard pamięci masowej USB do 256 GB. Obsługiwane formaty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specyfikacja skanera

Kolor/Czarno-białe

Tak/Tak

Zgodny z TWAIN

Yes

(Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

(macOS 10.11.6 / 10.12.x /10.13.x)

Zgodny z WIA

Yes

(Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

Głębia kolorów
 • MFC-J5945DW

  48-bitowe przetwarzanie koloru (simpleks) (wejście)

  30-bitowe przetwarzanie koloru (dupleks) (wejście)

  24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa)

Skala szarości
 • MFC-J5945DW

  16-bitowe przetwarzanie koloru (simpleks) (wejście)

  10-bitowe przetwarzanie koloru (dupleks) (wejście)

  8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa)

Rozdzielczość

Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) *1

Do 1200 × 2400 dpi (optyczna) (przy użyciu szyby skanera)

Do 600 × 600 dpi (optyczna) (przy użyciu podajnika ADF)

Szerokość i długość skanowania

(Dokument jednostronny)

(Szyba skanera)

Szerokość: do 213,9 mm

Długość: do 295 mm

Podajnik ADF

Szerokość: do 213,9 mm

Długość: do 353,6 mm

Szerokość i długość skanowania

(Dokument dwustronny)

Szerokość: do 213,9 mm (ADF)

Długość: do 353,6 mm (ADF)

*1
Maksymalna rozdzielczość skanowania 1200 × 1200 dpi przy użyciu sterownika WIA w systemie Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1 oraz Windows® 10 (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera).

Specyfikacje drukarki

Emulacja

PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0

Rozdzielczość

Do 1200 × 4800 dpi

Szerokość drukowania *1

291 mm [297 mm (bez obramowania)] *2

Bez obramowania

A4, Letter, A3, Ledger, A6, Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm), Karta indeksu (13 x 20 cm)

Automatyczne drukowanie dwustronne
Typ papieru

Papier zwykły, papier z recyklingu

Rozmiar papieru

A4, Letter, A5, Executive

Prędkość drukowania

Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem www.brother.com.

*1
W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A3.
*2
Jeśli funkcja drukowania bez obramowania jest włączone.

Specyfikacje interfejsu

USB *1 *2

Należy użyć przewodu interfejsu USB 2.0 o długości nie większej niż 5 m.

LAN

Zastosuj przewód UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.

Bezprzewodowa sieć LAN

IEEE 802.11b/g/n (infrastruktura)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

Yes

*1
Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 Hi-Speed. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.
*2
Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

Specyfikacje sieciowe

Urządzenie można podłączyć do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksów za pomocą funkcji PC-Fax, odbierania faksów za pomocą funkcji PC-Fax (tylko system Windows®) oraz zdalnej konfiguracji (tylko system Windows®).

Oprogramowanie Brother Oprogramowanie BRAdmin Light (tylko system Windows®) jest dostępne do pobrania w witrynie Brother Solutions Center.

(Windows®) Jeśli wymagane jest zaawansowane zarządzanie urządzeniem, użyj najnowszej wersji oprogramowania Brother Oprogramowanie BRAdmin Professional.

Zabezpieczenia sieci (przewodowej)
 • APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Zabezpieczenia sieci (bezprzewodowej)
 • APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

WEP 64/128-bitowe, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Narzędzie konfiguracyjne sieci bezprzewodowej WPS

Yes

*1
Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES).